WordPress for bedrift

Vi benytter WordPress som rammeverk til våre nettsider vi utvikler. WordPress er verdens mest populære innholdsstyringssystem (CMS) i verden.

Responsive / Mobiltilpassede nettsider

En nettside skal være like brukervennlig på alle flater. En responsiv nettside eller mobiltilpasset er i dag en selvfølge. Vi tester og sikrer at nettsiden fungerer like godt på en stor som en liten skjerm.

Profesjonelt verktøy

WordPress kan skaleres ut i fra behov og ønsker. WordPress kan benyttes for «enkle» nettside og for avanserte løsninger med priskalkulatorer, produktvisning og andre integrasjoner. Det er også mulighet for å styre innhold selv helt eller delvis.

Drift og vedlikehold

En nettside må holdes ved like for å sikre at den til enhver tid fungerer teknisk, men også med tanke på sikkerhet. For at en nettside ikke skal bli «glemt» må den også ha nytt innhold fra tid til annen. Dette hjelper nettsiden med synligheten i Google.

Våre drifts- og vedlikeholdspakker er tilpasset størrelsen på nettstedet. Ta kontakt med oss for mer informasjon og priser.